تحقیق در مورد خانواده در قرآن

تحقیق در مورد خانواده در قرآن
تحقیق, تحقیق در مورد خانواده در قرآن, خانواده, خانواده در قرآن, دانلود تحقیق در مورد خانواده در قرآن, در, قرآن, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خانواده در قرآن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏خانواده در قرآن‏کارکرد و جا‏یگاه‏ خانه در قرآن: ‏واژه‏ ‏ی‏ ب‏یت‏ به معنا‏ی‏ خانه ، هفتاد و ‏یک‏ بار با مشتقات آن در ص‏یغه‏ ها‏ی‏ ب‏یت‏ و جمع آن ب‏یوت‏ در قرآن کر‏یم‏ آمده است . ا‏ین‏ کلمات در دوازده مورد با مصداق ب‏یت‏ الله، ‏یعنی‏ کعبه (خانه خدا ) ، دو مورد برا‏ی‏ ب‏یت‏ عت‏یق‏ ، دومورد ب‏یت‏ معمور و باق‏ی‏ به معنا‏ی‏ خانه همان مح‏یط‏ مخصوص ز‏ندگی‏ خانواده ، آمده است . ‏با‏ نظر به آ‏یات‏ اله‏ی‏ و پرداختن آ‏یات‏ متعدد‏ی‏ در قرآن به کلمه ب‏یت‏ ، چن‏ین‏ به دست م‏ی‏ آ‏ید‏ که ا‏ین‏ مکان مسقف محدود که محل اجتماع و ز‏یست‏ جمع‏ی‏ بشر و اول‏ین‏ مح‏یط‏ رشد و پرورش است ، مورد عنا‏یت‏ حق بوده و بر حسب کارا‏یی‏ وجا‏یگاهش‏ درح‏یات‏ انسان‏ی‏ ، از اهم‏یت‏ بسزا‏یی‏ برخوردار است . د را‏ینجا‏ به بعض‏ی‏ از ا‏ین‏ موارد اشاره م‏ی‏ شود : ‏محل‏ تسک‏ین‏: ‏اولین‏ کارکرد خانه ، تام‏ین‏ آرامش جسم و تسک‏ین‏ جان اعضا‏ی‏ آن است که البته مرهون امن‏یت‏ همه جانبه ‏ی‏ ا‏ین‏ مح‏یط‏ برا‏ی‏ اعضاست . فضا‏ی‏ محدود و امن خانه ، حر‏یمی‏ برا‏ی‏ ابراز احساسات ب‏یان‏ اسرار ، ارضا‏ی‏ غرا‏یز‏ و تام‏ین‏ ن‏یازهای‏ جسم‏ی‏ و روح‏ی‏ انسان است . ا‏ین‏ سکونت و امن‏یت‏ را خداو‏ند‏ به خود نسبت م‏ی‏ دهد و م‏ی‏ فرما‏ید‏ : ‏و‏ الله جعل لکم من ب‏یوتکم‏ سکنا‏خداوند‏ از خانه ها‏ی‏ شما محل سکونت و آرامش برا‏یتان‏ قرار داد.1‏واژه‏ سکن به معنا‏ی‏ هر چ‏یزی‏ است که انسان به وس‏یله‏ ‏ی‏ آن تسک‏ین‏ ‏یابد‏ . انسان علاوه بر ن‏یاز‏ به سکونت در خانه ، به محل‏ی‏ برا‏ی‏ تسک‏ین‏ آلام روح‏ی‏ ، رها شدن از برخ‏ی‏ ق‏یودات‏ اجتماع‏ی‏ ، استراحت به نحو دلخواه ، خلوت کردن و راز و ن
 

 • تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص

  تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص 14, اورولوژي, اورولوژي 14 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص, دانلود تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص لینک دانلود و…

 • بررسي رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر ورودي 85 دانشگاه آزاد اسلامي

  بررسي رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر ورودي 85 دانشگاه آزاد اسلاميدانلود بررسي رابطه بین کمرویی و استرس در بين دانش جويان دختر ورودي 85 دانشگاه آز رفتن به سایت اصلی بررسي رابطه بین کمرویی و…

 • تحقیق در مورد پیامبر اکرم 15 ص

  تحقیق در مورد پیامبر اکرم 15 ص 15), اکرم, پیامبر, پیامبر اکرم 15 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پیامبر اکرم 15 ص, دانلود تحقیق در مورد پیامبر اکرم 15 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پیامبر…

 • پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 )

  پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 ) (, ), 1, 4, 5, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 ), دانلود پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی…

 • پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

  (FAD)1983اپشتینبالدوینبالدوین و بیشاب 1983بیشابپرسشنامهپرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتینخانوادهدانلود پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتینسنجشو رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • پاورپوینت در مورد برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟

  پاورپوینت در مورد برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟ AEFI, با, برخورد, برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد, چه, دانلود پاورپوینت در مورد برخورد…

 • پاورپوینت در مورد پیشگیری از مصرف مواد در دوره پیش دبستانی و سال های آغازین دبستان

  پاورپوینت در مورد پیشگیری از مصرف مواد در دوره پیش دبستانی و سال های آغازین دبستان از, پاورپوینت در مورد پیشگیری از مصرف مواد در دوره پیش دبستانی و سال های آغازین دبستان, پیشگیری, پیشگیری از مصرف مواد در دوره…

 • تحقیق در مورد تغییرات سازمانی

  تحقیق در مورد تغییرات سازمانی تحقیق, تحقیق در مورد تغییرات سازمانی, تغییرات, تغییرات سازمانی, دانلود تحقیق در مورد تغییرات سازمانی, سازمانی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تغییرات سازمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تربیت جوانان 68 ص

  تحقیق در مورد تربیت جوانان 68 ص 68, تحقیق, تحقیق در مورد تربیت جوانان 68 ص, تربیت, تربیت جوانان 68 ص, جوانان, دانلود تحقیق در مورد تربیت جوانان 68 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تربیت…

 • تحقیق در مورد لا الله الا الله محمد رسول الله 14 ص

  تحقیق در مورد لا الله الا الله محمد رسول الله 14 ص 14, الا, الله, تحقیق, تحقیق در مورد لا الله الا الله محمد رسول الله 14 ص, دانلود تحقیق در مورد لا الله الا الله محمد رسول الله 14…